งานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิง


เทศกาลสตอเบอร์รี่ ของดี อำเภอสะเมิง ครั้งที่ 13
 

กำหนดจัดงานวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ.บริเวณที่ว่าการอำเภอสะเมิง ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสตรอเบอร์รี การจำหน่ายสินค้า OTOP ประกวดธิดาสตรอเบอร์รี ธิดาจำแลง และธิดาชนเผ่า  โดยกำหนดจัดพิธีเปิด ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ซึ่งจะมีขบวนแห่รถสตรอเบอร์รี  เป็นต้น
 
กิจกรรมภายในงาน

  • ขบวนแห่ที่ประดับด้วยสตอเบอร์รี่
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า
  • การจำหน่ายสตอเบอร์รี่
  • การจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
  • ประกวดธิดาสตอเบอร์รี่,ธิดาจำแลง และธิดาชนเผ่า
  • จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1ผลิตภัณฑ์


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ที่ว่าการอำเภอสะเมิง
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง
086-1796970
053-487116